Ecrimisil Nedir?

 
Tapu tescili ve iptal davalarında sıkça rastladığımız Ecrimisil ne anlama geliyor? Sizin için araştırdık... 
 
Bir taşınmaz alanının haksız yere işgal edilmesi durumunda ortaya çıkan Ecrimisil, özellikle cadde ve sokak üzerinde bulunan dükkanların sokak veya kaldırımları işgal etmesi durumunda belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.
 
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2004-1772 sayılı kararında Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı olan zarar şeklinde tarif edilmiştir.
 
01/08/2010 tarih ve 27659 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6009 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve haklarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 24. maddesi uyarınca, hazine arazilerinin işgalinden doğan ve tahakkuk eden ecrimisillere, fuzuli şagil tarafından itirazda bulunulmaması durumunda yüzde 20 ve ödeme süresinde (ecrimisil ihbarnamesini tebliğ tarihinden itibaren 30 gün) ödenmesi halinde de yüzde 15 olmak üzere, iki durumunda sağlanması halinde toplam yüzde 35 indirim uygulanmaktadır.